Home page         Site info         Contact us  
        
Head Office
57 - 59 Ho Tung Mau Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:  +84.28. 3824 6461
Fax: +84.28. 3824 6303
Email: contact@al-inter.com
 
Hanoi Branch
1 Nguyen Gia Thieu,
Tran Hung Dao Ward,
Hoan Kiem District,
Hanoi, Vietnam
Tel:  +84.24. 3938 1868
Fax: +84.28. 3824 6303
Email: contact@al-inter.com
 
Tokyo, Japan
Contact Mr. Yoshitoshi Tanaka
Patent Attorney Registered
i-Bis: International Business & Invention Services 1-20-11
Imaizumi-dai, Kamakura,
Kanagawa 247-0033 Japan
Tel:  81 467 42 6768
Fax: +84.28. 3824 6303
Email: contact@al-inter.com
 
Germany
Contact Mr. Rolf Pfisterer
Rechtsanwälte Schindhelm & Pfisterer
Weiherstr. 2 - 4
75173 Pforzheim
Telefon: + 49-7231 - 9245-68
Telefax: + 49-7231 - 9245-22
Email: contact@al-inter.com
 
Languages:

TUYỂN DỤNG

Chúng tôi cần tuyển các vị trí là Luật sư, Luật sư Sở hữu Trí Tuệ, Trợ lý và Thư ký.

Yêu cầu:

- Chính trực, tận tâm, trách nhiệm, tự tin, cẩn trọng, có sức khỏe;

- Kỹ năng sử dụng vi tính, diễn đạt tiếng Việt và tiếng Anh tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Đức;

- Ưu tiên thư ký biết them nghiệp vụ kế tóan.

Chúng tôi xin phép nhận hố sơ gửI tớI Văn phòng hoặc qua eMail. Chỉ mờI phỏng vấn những ứng viên phù hợp và miễn trả lạI hồ sơ. Vui lòng không liên lạc qua điện thọai.

 

Xin cảm ơn !