Home page         Site info         Contact us  
        
  Links
  Contact
  News
Languages:

TÒA ÁN

 

Tòa án Việt nam được chia thành Tòa Kinh tế, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa lao động và Tòa hình sự. Các tranh chấp liên quan đến các họat động kinh doanh có thể được giải quyết tại Tòa dân sự hoặc Tòa kinh tế.

 

Một vụ án có thể được giải quyết qua hai cấp xét xử. Tòa án cấp quận huyện xét xử sơ thẩm và tòa án cấp tỉnh xét xử phúc thẩm. Trong một số vụ án có yếu tố nước ngòai và được quy định cụ thể, tòa án cấp tỉnh sẽ xét xử sơ thẩm và tòa án tối cao sẽ xét xử phúc thẩm.

 

Có hai thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là thủ tục Giám đốc thẩm và Tái thẩm.

 

Việc xét xử vụ án dân sự của tòa án đựơc tiến hành công khai; Trong những trường hợp đặc biệt được quy định bởi luật thì tòa án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai. Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số; thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự bao gồm 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đăc biệt thì Hội đồng xét xử có thể  gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ có 3 thẩm phán.

 

Tố Tụng

 

Một vụ án sẽ bắt đầu bằng đơn khởi kiện của nguyên đơn gửi đến tòa án. Đơn khởi kiện có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến tòa án. Nguyên đơn phải đóng tiền tạm ứng án phí trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết tại một cấp xét xử thông thường là 4 đến 6 tháng, nhưng trên thực tế có thể kéo dài hơn tùy vào từng vụ án cụ thể.

 

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thể dựa trên yêu cầu của đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc tòa án có thể tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo tòan tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm thi hành án. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm:

ü      Kê biên tài sản đang tranh chấp.

ü      Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

ü      Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.

ü      Phong tỏa tài khỏan tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gởi giữ.

ü      Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.

ü      Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định.

ü      Cho thu họach, cho bán hoa màu hoịăc sản phảm hàng hóa khác.

ü      Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

ü      Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải người lao động.

ü      Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

ü      Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.

ü      Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm.

ü      Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.